Kim loại nhiễm các thành phần nguy hại được thu gom về Nhà máy chủ yếu kim loại dính dầu, sơn, dung môi và hoá chất. Những kim loại có kích thước lớn được đưa qua công đoạn định hình bằng cách cắt nhỏ trước khi đưa vào tẩy rửa. Những kim loại có kích thước nhỏ được đưa vào tẩy rửa trực tiếp. Kim loại được đưa vào tẩy rửa thông qua cửa nạp liệu đi vào ngăn tẩy bằng hóa chất, tùy theo đặc tính tạp chất dính trên kim loại mà sử dụng hóa chất tẩy khác nhau. Tại đây mẫu kim loại được các cánh guồng bên trong đảo trộn với hóa chất tẩy, mặt khác những cánh guồng này còn có chức năng chuyển những mẫu kim loại từ cửa nạp liệu đến cuối ngăn tẩy và được các cánh guồng cuối ngăn tẩy đưa sang ngăn rửa sạch, trên quãng đường di chuyển mẫu kim loại liên tục được đảo trộn bởi các cánh guồng.

Kim loại sau khi tẩy rửa được các cánh guồng đưa vào ngăn rửa bằng nước sạch, nguyên lý hoạt động của ngăn rửa sạch cũng giống như trong ngăn tẩy, kim loại cũng được đảo trộn trong nước bởi các cánh guồng, kim loại sau khi rửa sạch được các cánh guồng cuối ngăn rửa đưa sang ngăn làm khô sau đó đi vào thùng chứa thông qua những cánh guồng. Dung dịch thải phát sinh từ ngày tẩy, ngăn rửa và ngăn làm khô được thu gom và xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải, lò đốt .