Dung môi thải được thu gom về Nhà máy chứa trong thùng, dung môi thải đưa vào tháp chưng cất thông qua máy bơm. Tại thấp chưng được gia nhiệt bằng dòng điện 220V, mỗi dung môi thải có một nhiệt độ chưng cất khác nhau, tùy theo tính chất của từng loại dung môi thải. Nhiệt độ chưng cất cao nhất của tháp chưng là 3000C.

Dung môi thải bay hơi từ tháp chưng cất qua hệ thống ngưng tụ, với tác dụng của nước làm mát, hơi dung môi sẽ bị ngưng tụ và rơi xuống thùng chứa dung môi tái sinh.

Nước sau khi làm mát tại hệ thống ngưng tụ sẽ được dẫn về bồn chứa để giải nhiệt và được sử dụng tuần hoàn trở lại, cặn từ tháp chưng cất sẽ được xả về thùng chứa theo định kỳ và xử lý bằng lò đốt.