Các chất thải điện tử thải thu gom về Nhà máy có cấu tạo khác nhau, được đưa vào khu phân tách. Các thiết bị điện tử thải này được tháo gỡ bằng máy cắt hoặc bằng thủ công, tùy theo cấu tạo từng thiết bị. Sau khi tháo gỡ được phân làm 03 loại như sau :

                        + Vỏ máy, thiết bị bằng sắt và nhựa không nhiễm thành phần nguy hại được đưa về kho chứa để bán phế liệu cho các cơ sở có chức năng tái chế.

                        + Đèn hình thủy tinh được đưa vào máy đập thuỷ lực trước khi đưa đi cô lập. Máy đập thuỷ lực này có lắp đặt hệ thống xử lý bụi và hơi thủy ngân bằng phương pháp lọc và hấp phụ 02 cấp bằng than hoạt tính.

                        + Dây cáp điện tiếp tục được phân tách :

                        * Kim loại sử dụng để tái chế;

                        * Nhựa cứng (nhựa chết) thu gom xử lý bằng lò đốt 2 cấp.

                        + Bản mạch điện tử và tụ điện đưa vào máy xay sơ cấp, hỗn hợp sau khi xay sơ cấp được băng tải chuyển sang máy xay thứ cấp, hỗn hợp sau khi xay thứ cấp được đưa vào bể phân kim bằng nước, tại đây bột kim loại tách khỏi bột nhựa lắng xuống đáy bể dưới tác dụng của trọng lực, bột nhựa nổi lên trên được thu gom xử lý bằng lò đốt 2 cấp, còn bột kim loại ở đáy bể được thu gom để tái chế.