Nhà máy xử lý chất thải nguy hại và thông thường tại Bình Phước có tổng diện tích Nhà máy là 24ha, trong đó bao gồm các công trình nhà xưởng, hệ thống xử lý nước thải, bãi chôn lấp chất thải thông thường, bể đống kén chất thải và đất dữ trữ phát triển.