Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại hiện có của Công ty đã được trang bị theo đúng hướng dẫn trong thông tư Thông tư 36/2015/BTNMT – Thông tư quy định về quản lý chất thải nguy hại như xe đảm bảo kín (thùng kín hoặc phủ bạt kín), có biển dấu hiệu cảnh báo các loại, gầm xe có thùng thu gom chất thải lỏng rò rỉ, hai bên thành xe có tên, địa chỉ, điện thoại của Công ty, có dòng chữ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI, có bình cứu hỏa, bao cát/mùn cưa, xẻng, hộp cứu thương, bảng quy trình vận hành an toàn và ứng phó sự cố, có thiết bị định vị vệ tinh GPS… và các xe tải này đã được cấp phép vận chuyển chất thải nguy hại theo Giấy phép xử lý chất thải nguy hại do Tổng Cục Môi trường cấp.