Chất thải vô cơ, xỉ được phối trộn với một số chất phụ gia như : xi măng, vôi dạng bột (CaO) và nước theo tỷ lệ nhất định bằng máy trộn.

Hỗn hợp sau khi phối trộn có độ ẩm khoảng 35% – 50% được đổ vào khuôn và đưa vào máy ép thủy lực ép thành khối. Sản phẩm sau khi ép là một khối chất thải có kích thước (40cmx40cmx30cm), sản phẩm này sẽ được cô lập bằng bể đóng kén.