Can nhựa, thùng phuy dính dầu, hóa chất, dung môi nguy hại được thu gom về Nhà máy, tiến hành phân loại (can, thùng phuy có khả năng tái sử dụng được), sau đó chuyển tới hệ thống xúc rửa.

Cho hoá chất vào thùng phuy, can sau đóng kin nắp đưa thiết bị làm sạch theo nguyên lý quay đảo chiều với tốc độ cao, trong quá trình quay hoá chất bên trong sẽ tiếp xúc với toàn bộ tiết diện bên trong của can, thùng làm sạch những loại tạp chất dính bên trong. Tùy vào tính chất của tạp chất dính trong can, thùng mà ta có thể sử dụng hóa chất làm sạch phù hợp. 

Sau khi làm sạch bằng hóa chất, can thùng đưa sang hệ thống làm sạch bằng nước dưới tác dụng của bơm áp lực cao.

Những can thùng sau khi làm sạch bằng nước được tận dụng trở lại. Nước thải phát sinh từ hệ thống làm sạch bằng hóa chất và bằng nước có chứa hóa chất độc hại được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy để xử lý.

Sau quá trình tẩy rửa, dung dịch chất tẩy rửa sẽ được tháo ra và tái sử dụng, tùy vào từng loại thùng phuy chứa chất thải là dầu hay keo,… thì tần suất tái sử dụng dung dịch tẩy rửa khác nhau, thông thường dung dịch chất tẩy rửa được tái sử dụng để súc rửa khoảng 10 – 15 thùng phuy. Dung dịch sau tẩy rửa thải ra được đưa đến hệ thống xử lý nước thải để xử lý. Riêng đối với dung môi toluen sau khi thải ra sẽ đưa đến lò đốt để tiêu hủy.