DỊCH VỤ THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI


Chúng tôi nhận thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý nước thải phát sinh từ các nhà máy:

1. Acid tẩy thải từ các nhà máy tôn kẽm, cơ khí chế tạo…

2. Nước thải nhiễm dầu

3. Nước thải từ các nhà máy xi mạ, thủy sản…

4. Nước thải sinh hoạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *