DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG Chất thải công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp gồm có: Bùn thải thông thường, tro xỉ từ quá trình đốt, Rác thải công nghiệp (vải vụn, da vụn, nilong…). Chất thải công nghiệp thông thường được phân loại thành 03 nhóm sau:

a) Nhóm chất thải công nghiệp thông thường được tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất;

b) Nhóm chất thải công nghiệp thông thường được sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng;

c) Nhóm chất thải công nghiệp thông thường phải xử lý bằng các phương pháp đốt, chôn lp, hoàn nguyên các khu vực đã kết thúc khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản và phương pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan;

d) Trường hợp chất thải công nghiệp thông thường không được phân loại, phải được xử lý theo quy định tại điểm c

Chất thải công nghiệp thông thường vận chuyển về tới nhà máy sẽ được phân loại để xử lý. Chất thải công nghiệp thông thường dễ cháy được chuyển đến khu lò đốt để xử lý bằng lò đốt chất thải công nghiệp công suất 1.000kg/giờ.

Chất thải công nghiệp dạng lỏng khó cháy được chuyển đến khu xử lý nước thải để xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải công suất 40 m3/ngày

Đối với các loại chất thải công nghiệp dạng rắn không có giá trị thương mại và không có khả năng cháy sẽ được chôn lấp tại hố chôn chất thải công nghiệp thông thường.

Đối với các loại chất thải công nghiệp dạng rắn có giá trị thương mại, sau khi sơ chế sẽ bán cho các đơn vị có chức năng tái chế (thùng nhựa, kim loại, giấy carton, nilong sạch…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *