DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp gồm có: Bùn thải nguy hại, giẻ lau dính dầu nhớt, bóng đèn huỳnh quang, chất thải có thành phần sơn – vecni – chất kết dính- chất bịt kín – mực in, thuốc diệt trừ các loài gây hại…

Sơ đồ quy trình tiếp nhận và xử lý tại Nhà máy xử lý chất thải nguy hại

Xe vận chuyển chất thải nguy hại về tới Nhà máy được đưa lên trạm cân để xác định khối lượng chính xác trước khi đưa vào khu tiếp nhận, sau khi cân thông báo cho bộ phận tiếp nhận, từ đây chất thải nguy hại sẽ được phân loại theo trạng thái tồn tại dạng rắn và dạng lỏng :

– Chất thải nguy hại dạng lỏng được xác định làm 02 nhóm:

+ Nhóm chất thải nguy hại có giá trị thương mại : Được sử dụng để tận thu, tái chế hoặc sử dụng làm nhiên liệu đốt lò (ví dụ : Nước thải chứa kim loại quý, dầu nhớt, dung môi…)

+ Nhóm chất thải nguy hại không có giá trị thương mại : Chuyển đến khu hệ thống xử lý nước thải để xử lý.

– Chất thải nguy hại dạng rắn được xác định làm 03 nhóm :

+ Nhóm chất thải nguy hại có giá trị thương mại : Được sử dụng để tận thu, tái chế (ví dụ : bùn thải chứa kim loại quý, nhựa, kim loại, giấy …) hoặc sau khi sơ chế bán cho các đơn vị có chức năng tái chế. 

+ Nhóm chất thải nguy hại không có giá trị thương mại nhưng dễ cháy : Chuyển đến khu lò đốt để xử lý.

+ Nhóm chất thải nguy hại không có giá trị thương mại nhưng khó cháy : Chuyển đến khu xử lý phù hợp như phân tách, bể đóng kén, hoá rắn hoặc chôn lấp.

+ Đặc biệt đối với chất thải y tế nguy hại dạng rắn không thực hiện phân loại, chất thải vận chuyển về tới Nhà máy được đưa ngay đến lò đốt để xử lý, trường hợp các hệ thống lò đốt đều bị sự cố không đốt được thì chuyển ngay vào kho lạnh để lưu giữ tạm thời.

Chất thải nguy hại dạng lỏng dễ cháy lò (ví dụ : dầu nhớt, dung môi…)

Chất thải nguy hại dạng rắn không có giá trị thương mại nhưng dễ cháy (giẻ lau, cặn dầu nhớt…)

Chất thải nguy hại dễ cháy được chuyển đến khu lò đốt để xử lý bằng lò đốt chất thải .

Lò đốt chất thải nguy hại công suất 2.000 kg/giờ

Lò đốt chất thải nguy hại công suất 2.000 kg/giờ

Chất thải nguy hại dạng lỏng khó cháy được chuyển đến khu xử lý nước thải để xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày

Chất thải nguy hại dạng rắn khó cháy được chuyển đến khu xử phù hợp lý bóng đèn, hóa rắn…

Thiết bị hóa rắn chất thải vô cơ

Thiết bị xử lý ắc quy thải

Thiết bị Súc rửa thùng phuy

Hệ thống tái chế dung môi thải

Thiết bị xử lý bóng đèn huỳnh quang thải

Hệ thống xử lý thiết bị linh kiện điện tử

Thiết bị tẩy rửa, tái chế thu hồi kim loại

Bể đóng kén chất thải nguy hại

Đối với các loại chất thải nguy hại dạng rắn có giá trị thương mại, sau khi sơ chế sẽ bán cho các đơn vị có chức năng tái chế (thùng nhựa, kim loại, giấy carton…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *