DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

Chất thải y tế phát sinh từ hoạt động của các phòng khám, bệnh viện bao gồm:

– Chất thải y tế lây nhiễm sắc nhọn: kim tiêm; bơm liền kim tiêm; đầu sắc nhọn của dây truyền; kim chọc dò; kim châm cứu; lưỡi dao mổ; đinh, cưa dùng trong phẫu thuật và các vật sắc nhọn khác;

– Chất thải y tế lây nhiễm không sắc nhọn bao gồm: Chất thải thấm, dính, chứa máu hoặc dịch sinh học của cơ thể; các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly;

– Chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm cao bao gồm: Mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm phát sinh từ các phòng xét nghiệm.

– Chất thải y tế giải phẫu bao gồm: Mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ và xác động vật thí nghiệm.

– Chất thải y tế là Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại;

– Chất thải y tế là Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất;

– Chất thải y tế là Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân và các kim loại nặng;

– Chất hàn răng amalgam thải bỏ;

Thời gian lưu giữ Chất thải y tế lây nhiễm phát sinh tại cơ sở y tế không quá 02 ngày trong điều kiện bình thường. Trường hợp lưu giữ chất thải y tế lây nhiễm trong thiết bị bảo quản lạnh dưới 8°C, thời gian lưu giữ tối đa là 07 ngày. Đối với các cơ sở y tế có lượng chất thải y tế lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày, thời gian lưu giữ không quá 03 ngày trong điều kiện bình thường và phải được lưu giữ trong các bao bì được buộc kín hoặc thiết bị lưu chứa được đậy nắp kín. Đối với chất thải y tế lây nhiễm được vận chuyển từ cơ sở y tế khác về để xử lý theo mô hình cụm hoặc mô hình tập trung, phải ưu tiên xử lý trong ngày. Trường hợp chất thải y tế lây nhiễm chưa xử lý ngay trong ngày, phải lưu giữ ở nhiệt độ dưới 20°C và thời gian lưu giữ tối đa không quá 02 ngày.

Chất thải y tế sau khi thu gom về nhà máy của Chúng tôi sẽ được ưu tiên xử lý ngay. Trong trường hợp chưa xử lý kịp, Chất thải y tế sẽ lưu giữ trong kho lạnh dưới 20°C , thời gian lưu chứa chất thải y tế không quá 48 tiếng.

Chất thải y tế dạng rắn sẽ được thiêu hủy bởi lò đốt chất thải y tế. Chất thải y tế dạng lỏng sẽ được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *